НОВИНИ ЦЕНТРУ
РЕГІОНАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЦЕНТРИ
здійснюють на рівні світових стандартів надання освітніх послуг для різних галузей економіки та державного управління за спеціальностями найбільш актуальними для ефективного розвитку економіки нашої держави.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
здійснює підрозділ, який, з метою поглиблення професійних знань слухачів, організує навчання за професійними програмами, проводить тематичні постійно діючі та короткотермінові семінари, стажування
НАВЧАЛЬНІ КУРСИ
Проводяться короткотермінові навчальні курси як для дорослих верств населення, так і дітей середнього та старшого шкільного віку.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
Навчально-методична лабораторія дистанційного навчання функціонує при факультеті підвищення кваліфікації з 2002 року. Діяльність лабораторії спрямована на впровадження новітніх технологій в начальний процес університету, а також постійне вдосконалення системи ДН в ОНЕУ.
НАШИ ПАРТНЕРИ
.
 

Центр підвищення кваліфікації (ЦПК) Одеського національного економічного університету

здійснює забезпечення фахового вдосконалення, поглиблення, розширення і оновлення професійних знань, вмінь та навичок слухачів в галузях економічних дисциплін зі спеціальностей, що безпосередньо пов'язані з профілем університету


Основні напрями діяльності:
 • розвиток і вдосконалення навчальних програм, розширення їх переліку і змісту у відповідності до вимог сьогодення;
 • розробка та впровадження експериментальних програм підвищення кваліфікації, організація семінарів, тренінгів;
 • застосування і розповсюдження новітніх ідей кращого вітчизняного та закордонного досвіду у сфері менеджменту та бізнес-освіти;
 • участь у міжнародних програмах розвитку та підвищення стабільності діяльності фінансових установ;
 • забезпечення високої якості викладання дисциплін, які формують сучасних фахівців;
 • залучення для викладання провідних викладачів ОНЕУ, фахівців-практиків України та інших країн світу;
 • запровадження нових методів та технологій навчання.

Науково - методична робота:

 • створення інформаційного і науково-методичного забезпечення програм навчання.
 • організація і проведення наукових досліджень, по профілю напрямів підвищення кваліфікації та навчання.
 • наукова експертиза типових і авторських програм навчання, методичних рекомендацій, наукових розробок по профілю роботи університету.
 • розробка типових навчальних планів і програм навчання для підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки слухачів.
 • формування банків і баз нормативних, наукових та емпіричних даних, проведення досліджень і розробок в області інформатизації педагогічної діяльності в системі підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки спеціалістів.


Организаційна та корекційна діяльність:

 • організація та проведення міжнародних та міжрегіональних науково-практичних конференцій, семінарів з новітніх проблем по напрямам навчання та підвищення кваліфікації.
 • узгодження і координація науково-дослідної, методичної і навчальної роботи з установами заказниками освітніх послуг.
 • здійснення видавничої діяльності по профілю Університету.
 • організація міжнародного співробітництва в області післядипломної освіти.
ОНЕУ ЦПК 2014